شرح خدمات

1- بررسي علم سنجي توليدات علمي دانشگاه جهت شناخت عوامل موثر بر آن و مقايسه با ديگر دانشگاههاي علوم پزشكي همتراز

الف) تعريف درصد تاثير براي اساتيد و محققان شاغل در دانشگاه و اعلام افراد برتر به صورت ماهانه:


شرح وظایف واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

ب) بررسي شاخص h دانشگاه و شناسايي مقالاتي كه افزايش تعداد ارجاعات به آنها منجر به افزايش شاخص hدانشگاه خواهد شد.

ج) بررسي و اطلاع رساني در خصوص تنوع در آدرس دهي مقالات و نظارت بر آدرسدهي يكسان واستاندارد در توليدات علمي دانشگاه


د) شناسايي و معرفي مقالات پرارجاع دانشگاه و مطالعه و معرفي عوامل موثر بر ارجاع زياد به مقالات

ه) اطلاع رساني در خصوص مجلات ايراني كه به تازگي در پايگاه
هاي معتبر بين المللي نمايه شدهاند.


و) ارائه مشاوره در خصوص شاخص هاي ارزيابي مجلات به محققان و اساتيدي كه قصد چاپ مقاله دارند.

ز) بررسي مداوم مجلات علمي دانشگاه بر اساس معيارهاي علمسنجي.


ح) اطلاع رساني در خصوص پيشرفتهاي علوم پزشكي در ايران بر اساس شاخصهاي علمسنجي.

2- بررسي عوامل موثر بر برونداد پژوهشي اعضاي هيات علمي و محققان دانشگاه با هدف مداخله جهت بهبود كيفي و كمي توليدات علمي دانشگاه.


الف) شناخت عوامل موثر بر برونداد پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه با هدف ارائه راهكارهاي لازم درجهت بهبود برونداد پژوهشي و رفع مشكلات و موانع موجود

ب) همكاري در تخصيص منابع پژوهشي به اساتيد و محققان دانشگاه بر اساس شاخصهاي علمسنجي.

ج) برگزاري جلسات با حضور مسئولان و محققان برتر دانشگاه به منظور انتخاب سياستها و راهكارهاي كاربردي، موثر و متناسب جهت ارتقاي كيفي و كمي برونداد پژوهشي اعضاي هيات علمي و محققان دانشگاه.

3- ارائه گزارشات 

الف) تهيه گزارش به صورت مستمر از وضعيت جاري، ميزان رشد و عوامل موثر بر برونداد پژوهشي به معاونت پژوهشي دانشگاه.

ب) ارائه گزارشات مستند از وضعيت علمي و پژوهشي دانشگاه و نيز معرفي محققان برتر و داراي رشد چشم گير به واحد علم سنجي معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت تشويق و معرفي در سطح ملي.

کپی رایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است.

طراحی و توسعه در واحد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

تاریخ بروز رسانی 1397/10/09